Kentselleşmenin medyaya etkisi nedir?

Kentselleşme Türkiye’nin gelişimine ve değişimine etki eden önemli dinamiklerden. Zira düzenli ve planlı bir kentleşme kentte yaşayanların yaşam standartlarını yükselttiği gibi temel ihtiyaçların da kolaylıkla karşılanmasını sağlıyor. Köy ve kentin yaşam biçimleri arasındaki farklılık sosyo-psikolojik nedenleri oluşturuyor. Kentin özgür havası, kentli olmanın gururu, kentteki toplumsal ve kültürel imkânlar ve hizmetler kenti çekici kılıyor. Hedef, insan hayatını refah düzeye çıkartmak için kentselleşme adı altında mega projeler gerçekleştirmek.

Medyaya etkisi;

Televizyon;

  • 2005-2015 yılları arası inşaat sektöründe televizyon kanallarında yayınlanan reklam süreleri belirtilmiştir.
  • 2005-2015 yılları arası inşaat sektöründeki reklam veren firma adetleri belirtilmiştir.
  • 2005-2015 yılları arası ölçülen kanallar da verilen reklam süreleri arasında %2.355’lik artış belirtilmektedir.
  • 2005-2015 yılları arası tematik kanallar da verilen reklam süreleri arasında %4.766’lık artış belirtilmektedir.
  • İnşaat sektörüne ait tv reklamlarının hızla artmış olması konut yaşamı teşvik etti. Aynı zamanda Doğu-Batı sentezinin bir araya geldiği göç merkezi İstanbul, farklı insanların bir araya gelmesiyle yeni medya kanallarının doğmasına olanak sağladı. Örneğin; Kürtçe, Arapça vs… kanalları gibi.